A Vörsas Kft. új ügyviteli szoftvere lehetőséget kínál elektronikus úton történő számla kiállításra és elküldésre. Tekintettel a most kialakult járványügyi helyzetre a továbbiakban nem halogatjuk ennek általános bevezetését. Mind ügyviteli, mind egészségvédelmi szempontból indokoltnak és ésszerűnek tartjuk a korszerű és biztonságos kapcsolattartást. Ügyfeleink a továbbiakban e-mail címükre kapják meg a számláikat. Ehhez kérjük együttműködésüket azzal, hogy a szamlazas@vorsas.hu címre megküldik azt az e-mail címet, amire a számláinkat fogadják!

A Vörsas Kft vállalatirányítási rendszeréből előállított és e-mail útján kiküldött számlák az ÁFA törvény előírásainak megfelelnek, azokat nyomtatás után a papír alapon kibocsátott számlával azonos módon kell kezelni!
Felhívjuk a figyelmet, hogy bár a számlák kiállítása és megküldése elektronikus úton történik, ettől nem lesz elektronikus számla! Kérjük, hogy a Vörsas Kft által kiküldött számlát kinyomtatva felhasználni szíveskedjenek!