Közműberuházói konzultáció, műszaki és gazdasági optimalizálás

A jelentős kiadások előtt célszerű tájékozódni, mert még a legkörültekintőbb beruházók esetében is gyakran előfordul, hogy nem minden szempontból a legoptimálisabb építési megoldásokat választják. Konkrét példákkal tudjuk alátámasztani, hogy az időben szerzett bőséges információkkal komoly megtakarítások érhetők el.

Milyen területen tudunk segíteni? 

Településeket ellátó ivóvíz- és csatorna hálózatok, nyomócső rendszerek, ipari- és tűzivíz vezetékek (PN16 bar-ig)

Kiket várunk?

Elsősorban közműhálózatok pénzügyileg is felelős döntéshozói kaphatnak olyan információkat, melyek a megfelelő műszaki tartalom megtartása mellett gazdaságossági szempontból is optimalizálják a megvalósulandó projektet.

A beruházások műszaki munkatársait kizárólag abban az esetben várjuk, amennyiben a műszaki színvonal mellett elkötelezettek a kiadások ésszerűsítésében is, mivel sok esetben előfordul, hogy nem foglalkoznak a költségek alacsonyabb szinten tartásával (pedig egyes esetekben törvényi kötelezettségük! – lásd lejjebb). A végrehajtás sikeréhez szükséges ellenőrzések leegyszerűsödnek a pénzügyi döntéshozó konzultációs közreműködésével, részvételével.

Milyen eredmények várhatóak?

A beruházások mértékének függvényében már több százmillió forint megtakarítást értünk el ügyfeleinknél, mely összegek biztosították a megvalósulást, a finanszírozást és a fejlesztést. Tehát azonos összegből nagyobb méretű beruházás valósulhatott meg, gyakran biztonságosabban, szakszerűbben és gyorsabban.

Milyen keretek között, hol és mennyibe kerül?

Kellően gyakorlatias, a kézzel fogható megoldások iránt érdeklődő szakembereknek üzemünkben, illetve oktató központunkban mutatjuk be a rendelkezésükre álló technológiákat. Természetesen igény esetén erre bármely más javasolt helyen is lehetőség van. A konzultáció mindkét esetben díjmentes.

Kinek és miért éri ez meg?

A külföldi nagyvállalatokkal szemben nem vagyunk érdekeltek a költségek mesterségesen magas szinten tartásában. Vállalatunk a legkedvezőbb árú, hatékony és megbízható megoldásokat ajánlja ügyfeleinek. Ezek megvalósítása nem kizárólag a mi közreműködésünkkel tud megvalósulni, de nem csak mi gondoljuk, hogy ennek a szemléletnek az elterjedése vállalatunk érdekein is túlmutat:

Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.); P) cikk:
„A természeti erőforrások, különösen a termőföld, az erdők és a vízkészlet, a biológiai sokféleség, különösen a honos növény- és állatfajok, valamint a kulturális értékek a nemzet közös örökségét képezik, amelynek védelme, fenntartása és a jövő nemzedékek számára való megőrzése az állam és mindenki kötelessége” 


  1. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról; 1 § Alapelvek:
    „a) a természeti erőforrások kíméletének elve: a víziközmű-szolgáltatás kialakítása és fejlesztése tekintetében azt a műszaki, közgazdasági és szervezeti megoldást kell előnyben részesíteni, amely az ország természeti erőforrásainak védelmét, így különösen az ivóvíznyerő források és készletek, valamint a tisztítottszennyvíz-befogadók hosszú távú, fenntartható igénybevételét szolgálják,”

„i) a legkisebb költség elve: a víziközmű-rendszer fejlesztésének tervezése és megvalósítása, valamint a víziközmű üzemeltetése során olyan megoldásokat kell előnyben részesíteni, amelyek a jogszabályokban, esetlegesen pályázati kiírásban megjelölt időtartam alatt, ezek hiányában a víziközmű várható élettartama során a víziközmű üzemeltetési biztonságának megtartása vagy javítása mellett a legkisebb mértékben eredményezik a víziközmű-szolgáltatás díjainak emelkedését,”

Lépjen velünk kapcsolatba!

A konzultációt minden esetben gyors előzetes felmérés előzi meg, melynek során kiderítjük, hogy megoldásaink alkalmazhatóak-e a szóban forgó projekt esetében. Csak ezt követően adunk javaslatot a személyes találkozásra.

Kérjük, adja meg elérhetőségét és mi felvesszük Önnel a kapcsolatot!

Ide küldje üzenetét: vorsas@vorsas.hu
Mantics András | ügyvezető